VẢI
5,000đ
ĐÀO LÁT
5,000đ
KEM MUỐI
5,000đ
KEM MUỐI BIỂN
5,000đ
KEM TRỨNG
5,000đ
KEM TRỨNG MUỐI
5,000đ
KEM MACHIATO
5,000đ
NHA ĐAM
5,000đ
TRÂN CHÂU ĐEN
5,000đ
TRÂN CHÂU TRẮNG
5,000đ