TRÀ HIBICUS DÂU TÂY
29,000đ
TRÀ TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI
29,000đ
TRÀ XOÀI CHANH DÂY
29,000đ
TRÀ VẢI HẠT SEN
29,000đ
TRÀ ĐÀO CAM XẢ
29,000đ
TRÀ GỪNG
22,000đ
TRÀ CHANH HOÀNG KIM
24,000đ
TRÀ LIPTON CHANH ĐÁ
22,000đ
TRÀ OLONG HẠT SEN
29,000đ
LIPTON ĐÁ
22,000đ