CACAO CỐT DỪA
29,000đ
BẠC XỈU
22,000đ
CAFE CỐT DỪA
29,000đ
CAFE MUỐI BIỂN
27,000đ
CAFE TRỨNG MUỐI
27,000đ
CAFE TRỨNG
25,000đ
CAFE MUỐI
25,000đ
CAFE SỮA SÀI GÒN
20,000đ
CAFE ĐEN SÀI GÒN
18,000đ
ESPRESSO SỮA
18,000đ
ESPRESSO
15,000đ
TECH CAFE
10,000đ
KEM FLAN
10,000đ
BẠC XỈU
22,000đ